Dla Biznesu

warsztaty | coaching

Prowokatywne

procesy rozwojowe

Dla HR, trenerów i coachów wewnętrznych

Warsztaty prowokatywności

 • szersze spojrzenie na procesy rozwojowe w organizacji
 • większa swoboda i efektywność działania w procesach indywidualnych i grupowych
 • szybsze docieranie do źródeł motywacji
 • szybsze przejście do pracy na serio
 • konstruktywne wykorzystanie różnicowania i konfliktu

Dla liderów formalnych i nieformalnych

Warsztaty odporności i świadomości biznesowej prowadzone w konwencji prowokatywnej

 • większa spójność myślenia i działania
 • większa świadomość rutyn myślenia i działania własnych i innych
 • zwiększenie zdolności do zmiany tych rutyn na bardziej adekwatne
 • większa swoboda działania w sytuacjach trudnych
 • zwiększenie odporności psychicznej
 • lepsze nastawienie do życia, możliwości własnych i otoczenia

w odpowiedzi na potrzeby biznesowe

Procesy indywidualne i grupowe ukierunkowane na :

 • radzenie sobie ze stresem, presją
 • poprawę współpracy wewnątrzgrupowej
 • przeprowadzenia siebie i ludzi przez zmiany
 • wzmacnianie odporności psychicznej
 • zwiększenie kreatywności i swobody działania
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • zdolność do wykorzystania potencjału różnorodności

Przykładowe

warsztaty

Nie gniewaj się na życie

Nie gniewaj się na życie

Warsztat świadomej pracy z odpornością psychiczną i spójnością wewnętrzną. Idealny dla liderów, osób pracujących pod presją czasu, wyników, mierzących się z potencjalnym lub rzeczywistym stresem, wypaleniem zawodowym.

Zespół +

Zespół +

Warsztat współpracy w zespole oparty na realnym rozumieniu interesów, roli, zasobów, akceptacji różnic i twórczym wykorzystaniu konfliktów.