POZNAJ

inLumine

Robimy 

w prowokatywności

Specjalizujemy się w uczeniu prowkatywności i rozwoju poprzez prowokatywność.

Więcej informacji o tym jak działa prowokatywność znajdziesz na provocare.org

JO

Joanna Czarnecka

terapeutka, coach, trenerka

Właścicielka inLumine

Fundatorka Fundacji Provocare

Prezes Zarządu Fundacji Provocare

 

NO

Norbert Grzybek

coach, trener

Właściciel inLumine

Fundator Fundacji Provocare

Przewodniczący Rady Fundacji Provocare

 

Wiemy

czego chcemy

Wspieramy ludzi w poprawie jakości życia psychicznego.

W szczególności:

Fachowców

Prowadzimy szkołę prowokatywności, której celem jest poszerzanie kompetencji fachowców różnych dziedzin wsparcia społecznego: terapii, coachingu, szkoleń, mediacji, edukacji i innych zawodów pomocowcyh. Zarówno pod kątem wspierania innych jak i samych siebie.

NIe fachowców

Zapraszamy każdego(ą) do  dbania o swoje zdrowie psychiczne zarówno w procesach indywidualnych jak i grupowych (terapia, coaching)

W organizach

Ucząc prowokatywności wewnętrzne struktury odpowiedzialne za dobrostan i rozwój pracowników. Prowadząc warsztaty z kompetencji „miękkich” (np. odporność psychiczna, zmiany, spójność lidera, synergia zespołowa, improwizacja, radzenia sobie z konfliktem itd)

mamy

Doświadczenie

Źródło

Szkoła prowokatywności isntnieje od 2014r. Początkowo działała pod nazwą Provocare, którą w 2023r przekazała Fundacji Provocare, sama zmieniając swoją na inLumine. Obydwie organizacje zachowały kod genetyczny prowokatywności JO i NO. 

Baza

Koncepcję programów rozwojowych oferowanych przez nas zaakceptował sam Frank Farrelly – twórca Terapii Prowokatywnej. Stale ją rozwijamy bazując na doświadczeniu terapeutycznym, coachingowym, szkoleniowym i biznesowym własnym i osób współpracujących. 

Zasoby

Współpracujemy z najważniejszymi przedstawicielami nurtu prowokatywnego. Organizowaliśmy warsztaty dr Noni Hofner, dr Japa Hollandera, Nicka Kempa, Jeroena Stek.