Warsztaty dla biznesu

Nie gniewaj się na życie

Warsztat świadomej pracy z odpornością psychiczną i spójnością wewnętrzną. Idealny dla liderów, osób pracujących pod presją czasu, wyników, mierzących się z potencjalnym lub rzeczywistym stresem, wypaleniem zawodowym.
Uczestników: 12-18
Dni: 2 dni
Online: nie
Na sali: tak

Warsztat świadomej pracy z odpornością psychiczną

Siła i odporność psychiczna (MT) to cecha, która umożliwia człowiekowi efektywne działanie w warunkach silnego stresu i dużej presji. Determinuje, na ile ludzie potrafią wykorzystywać swój potencjał, w trudnych warunkach 
i sytuacjach. Na ile czynniki wywołujące stres i presje pozwalają nam czerpać z zasobów, korzystać mocnych stron, posługiwać się własnymi strategiami sukcesu.

Prawie każdy, przeciętnie sprawny człowiek podejmie się przejścia po leżącej na ziemi belce o szerokości 20cm i długości 4m. Ile osób przejdzie po takiej samej belce umieszczonej na wysokości 1m? 3m? 15m? 30m? Na poziomie umiejętności to dokładnie takie samo wyzwanie, czemu więc wraz ze wzrostem wysokości co raz mniej osób jest gotowych na jego podjęcie? Skąd drżenie rąk, nóg, paraliż mięśni? Co po doświadczeniu i umiejętnościach, skoro w sytuacjach trudnych nie są wykorzystywane w pełni?

W biznesie co raz trudniej o jednoznacznie dobre decyzje. Zwiększa się odpowiedzialność, konsekwencje działania, kończą się gotowe, jednoznacznie dobre rozwiązania, pojawiają się sprzeczne cele, krytyka, presja czasu. Poziom zawieszenia deski wciąż się podnosi. Najtwardsi poradzą sobie. Stać Cię na utratę pozostałych?

Ludzie się̨ wypalają̨, tracą̨ zaangażowanie, unikają̨ odpowiedzialności, boją się̨ podejmować́ decyzje lub podejmują̨decyzje pozorne. Wszędzie tam, gdzie ich odporność́ jest wystawiana na próbę̨. Efekt: spadek wyników, pogorszenie atmosfery pracy, marudzenie, szukanie powodów, dla których się̨ nie da zamiast pomysłów jak zrobić, unikanie wyzwań́, dużo działań́ pozornych. Świadoma praca z odpornością psychiczną jest jedną z odpowiedzi jak sobie z tym radzić. 

Cele

 • wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • pozytywne podejście do zadań
 • poprawa nastroju i zadowolenia z życia
 • rozwój inteligencji emocjonalnej
 • większa stabilność emocjonalna w sytuacjach trudnych 
 • większa samodzielność decyzyjna i odpowiedzialność za działania
 • szybsze „podnoszenie się” i wyciąganie wniosków z porażek
 • lepsze zrozumienie perspektyw postrzegania problemów i wyzwań przez innych ludzi
 • możliwość pełniejszego wykorzystywania potencjału własnego, podwładnych i współpracowników

Opcjonalne działania wspierające

 • badanie MTQ Plus z omówieniem
 • coaching indywdualny

Zobacz również

Zespół +

Warsztat współpracy w zespole oparty na realnym rozumieniu interesów, roli, zasobów, akceptacji różnic i twórczym wykorzystaniu konfliktów.