Warsztaty dla biznesu

Działanie w zmianie

Warsztat przygotowujący do efektywnego działania w zmianach.
Uczestników: 12-18
Dni: 2 dni
Online: nie
Na sali: tak

Zmiany nie są ani dobre, ani złe. Dobre lub złe może być to, co robimy w ich obliczu. Badania pokazują, że samo uświadomienie ludziom mechanizmów jakim podlegają w zmianach, konsekwencji„odpuszczenia”, tego co ma wpływ na ich odporność psychiczną, pozwala bardziej efektywnie i adekwatnie radzić sobie z sytuacjami trudnymi, utrzymać zaangażowanie w momentach, kiedy motywacja spada.

Thomas Eriksen powiedział kiedyś, że „charakterystyczne dla naszych czasów jest stanie w miejscu z ogromną prędkością”. Jest wiele cytatów opisujących zmiany, ich konieczność oraz fakt, że na pewno nastąpią. Najczęściej przytacza się słowa Heraklita z Efezu, który mówił, że „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”.

Zaprzeczanie, opór i pozorne eksperymentowanie. To najczęstszy początek zmian w organizacji. Powodów jest wiele. Inercja systemu, komunikacja, metoda wdrażania. I ludzie. Ich natura, obawy, wygoda, przekonania i przyzwyczajenia. Instynktowne dążenie do zachowania status quo. Do niezmieniania. Znany z Seksmisji Max zwykł mawiać ”natury nie oszukasz”. Możesz ją jednak zrozumieć. To pierwszy krok do wdrożenia i odnalezienia się w zmianie.

Działanie w Zmianie to poligon doświadczalny, zaprojektowany tak, aby poznać naturę swoją i zespołu. Odczuć efekty i konsekwencje zaprzeczania i oporu. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem w stanie obronić swoje status quo nie wchodząc w zmianę, która napędza biznes, rynek, świat.

Cele

  • rozwój umiejętności płynnego wdrażania zmian, adekwatnego do realiów rynkowych
  • poznanie i doświadczenie na sobie naturalnego procesu przechodzenia przez poszczególne etapy zmiany
  • zmierzenie się z naturalną dynamiką zespołu w przypadku wdrażania zmian (głównymi barierami, oporami i schematami działania)
  • poznanie i przećwiczenie elementów kluczowych dla efektywnego wdrażania zmian (modele zarządzania zmianą, przygotowanie projektu, komunikacja i wdrożenie)
  • doskonalenie metod pracy z ludźmi w zmianie – dopasowanie stylu komunikacji i stylu zarządzania do danego etapu zmiany oraz naturalnych predyspozycji poszczególnych pracowników

Po warsztacie uczestnicy będą mogli

  • lepiej odnaleźć się w sytuacji głębokich przemian w organizacji 
  • efektywnie zastosować najskuteczniejsze modele zarządzania zmianą 
  • reagować w trudnych sytuacjach występujących podczas zmiany w organizacji
  • zmniejszać opór i występowanie innych niekorzystnych zjawisk
  • prowadzić rozmowy wspierające pracowników

Zobacz również

Nie gniewaj się na życie

Warsztat świadomej pracy z odpornością psychiczną i spójnością wewnętrzną. Idealny dla liderów, osób pracujących pod presją czasu, wyników, mierzących się z potencjalnym lub rzeczywistym stresem, wypaleniem zawodowym.

Zespół +

Warsztat współpracy w zespole oparty na realnym rozumieniu interesów, roli, zasobów, akceptacji różnic i twórczym wykorzystaniu konfliktów.