Dr Noni Höfner: Styl prowokatywny – tło i narzędzia

Data

08 – 10 wrz 2023
Zakończone

Miejsce

Warszawa
Strona główna Wydarzenia – inlumine Dr Noni Höfner: Styl prowokatywny – tło i narzędzia

O czym jest ten warsztat?

Styl Prowokatywny wywodzi się z psychoterapii opartej na Terapii Prowokatywnej, której twórcą jest Frank Farrelly. Korzenie Terapii, jak i Stylu Prowokatywnego leżą w Terapii Skoncentrowanej na Kliencie Carla Rogersa. Był on wieloletnim współpracownikiem i superwizorem Franka Farrellego.

Jedną z charakterystycznych jego cech jest „przełamywanie” stereotypowego sposobu myślenia i wzorców postępowania pacjenta / klienta przez „życzliwe wyolbrzymienie obrazu świata pacjenta”.

W podejściu prowokatywnym terapeuta / coach odgrywa niejako rolę „adwokata diabła” wobec ograniczających przekonań i postaw klienta. Pozornie popiera negatywną ich stronę i idące za tym decyzje i działania. Przeskakując pomiędzy stronami wewnętrznych konfliktów, “usprawiedliwiając” elementy historii klienta i przerysowując ich konsekwencje jego działania lub jego braku – konfrontuje go z nim samym. konfrontacja ta ma na celu między innymi:

 • wzmocnienie samoświadomości i samodecyzyjności w kliencie,
 • wyzwolenie odwagi do samostanowienia o sobie,
 • rozwój umiejętności asertywnej komunikacji,
 • uruchomienie w kliencie motywacji do działania / zmiany,
 • zbudowanie i wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie,
 • wzmocnienie umiejętności realistycznego doświadczania rzeczywistości i adekwatnego reagowania na emocje i w emocjach,
 • uruchomienie kreatywnego myślenia.

Odbywa się to poprzez:

 • życzliwe stawianie wyzwań,
 • wykorzystanie humoru i absurdu w pracy nad przekonaniami i nawykami,
 • tworzenie niejako „krzywych zwierciadeł” schematów myślenia i działania klienta, jego wyobrażeń o sobie samym, swoim wpływie na życie własne i innych.

W tworzonych przez prowadzącego sesję obrazach klient może przejrzeć się i dokonać własnego wyboru (czy chce pozostać w miejscu w jakim jest, czy dokonać zmiany).

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • terapeutów, psychoterapeutów,
 • psychologów, pedagogów,
 • mediatorów,
 • lekarzy (w tym szczególnie dla psychiatrów),
 • coachów,
 • trenerów,
 • osób zainteresowanych rozwojem,

pragnących:

 • efektywniej wspierać klientów w procesie zmiany,
 • skutecznie wyzwalać siłę i energię do zmiany ukrytą za ograniczającymi przekonaniami klienta,
 • odnaleźć na nowo w sobie radość w pracy z klientami i ciekawość nimi,
 • wzmocnić umiejętność pracy na procesie,

poszukujących:

 • nowych narzędzi do pracy z klientem,
 • efektywnych metod do pracy z fiksacjami, oporem i biernością klienta w jego życiu oraz w procesie terapii / zmiany,
 • skutecznych technik wsparcia klienta w budowie jego poczucia siły i odporności psychicznej.

Korzyści z udziału w warsztacie

Zdobędziesz nową wiedzę:

 • czym jest styl prowokatywny w pracy terapeutycznej, coachingowej, mediacyjnej i pomocowej,
 • na temat psychologii humoru i skuteczności jego wykorzystania w pracy z klientem
 • o etyce pracy prowokatywnej,
 • z zakresu podstawowych modeli wykorzystywanych w prowokatywności,
 • na temat “psychologicznych latarni”* i sposobów niwelowania ich siły oddziaływania na życie i działanie klienta.
  *Psychologiczne latarnie – konstrukty emocjonalno – poznawcze przywołujące dane, schematyczne zachowanie klienta i uruchamiające w nim grupy przekonań, nawykowych reakcji lub powtarzających się lęków.

Zdobędziesz nowe umiejętności:

 • Stosowania Stylu Prowokatywnego w obszarach profesjonalnej komunikacji, takich jak: terapia, coaching, superwizja, mediacja, doradztwo, praca socjalna, trening i inne,
 • Ciągłej „diagnozy” postępów klienta*,
 • Wydobywania potencjału tkwiącego w ograniczających przekonaniach i postawach klienta oraz tworzenia na ich bazie nowych – wspierających i wzmacniających,
 • Szybszego docierania do źródeł problemu,
 • Wykorzystywania stanów impasu w procesie terapii i rozwoju,
 • Stosowania humoru i kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej z klientem pozwalające na większą elastyczność w pracy z klientem i znajdowania inspiracji do rozwoju,
 • Zachowywania zdrowego dystansu w kontaktach z klientami i ich problemami.

* Dla osoby wspierającej innych, Klientem jest każdy, kto zwraca się po pomoc lub podlega procesowi opieki. Tak więc klientem będzie zarówno pacjent, wychowanek, uczestnik warsztatów, podopieczny, itp.

Zdobędziesz nowe narzędzia do:

 • pracy diagnostycznej z klientem i z samym sobą,
 • pracy ze schematami myślenia, strukturami emocjonalnymi i poznawczymi,
 • poszerzania perspektywy myślenia i działania u klienta,
 • wspierania i rozwoju klienta,
 • budowania w kliencie stanu motywacji i zaangażowania w proces rozwoju oraz zmiany,
 • wzmacniania samoświadomości i samoakceptacji w kliencie,
 • kształtowania odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje u klienta,
 • wyzwalania chęci i odwagi klienta do realnego doświadczania i odczuwania rzeczywistości,
 • efektywnej pracy z „zawodowymi klientami” i „trudnymi wychowankami”,
 • stosowania nieschematycznego podejścia w procesie nauczania i zmiany,
 • pracy z „demonami” i abstrakcjami klienta.

Odpowiesz sobie na pytania:

 • Jak dodawać otuchy, zamiast wzmacniać wewnętrzne lęki klienta?
 • Jak rozwijać w kliencie umiejętność brania odpowiedzialności za własne działanie zamiast przyjmowania pozycji „ofiary”?
 • Jak wydobywać źródła problemu i możliwości zmiany z „zamierzonych nieporozumień” w komunikacji z klientem?
 • Jak wychodzić z sytuacji utknięcia w martwym punkcie w rozwoju?
 • Jak wzmacniać motywację i siłę zaangażowania emocjonalnego w kliencie?
 • Jak prowokować pacjenta do zastosowania nowego sposobu radzenia sobie w danej sytuacji?
 • Jak sprowokować kontrolowany, konkretny rodzaj „auto – złości”, który zaowocuje podjęciem decyzji przez klienta?

Ramowy program warsztatów

Dzień 1.

 • Wykład wprowadzający dotyczący podstaw oraz kognitywnych założeń podejścia prowokatywnego
 • Rozumienie metody i narzędzi
 • Informacje na temat przydatności interwencji prowokatywnych oraz sytuacji
 • Wstępne ćwiczenia improwizacyjne pomagające otworzyć i rozwijać własną kreatywność

Dzień 2. i 3.

 • Ćwiczenia szczegółowe. Uczestnicy będą mieć okazję do pracy z istniejącymi pytaniami lub problemami (własnymi lub pacjentów) oraz doświadczenie podczas ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzi prowokatywnych. Uczestnicy będą mieć sposobność doświadczyć na sobie tego, jak klient odczuwa Terapię Prowokatywną i o co należy zadbać, by proces był bezpieczny i efektywny.
 • Uczestnicy biorący udział w sesji z Dr Höfner otrzymają nagranie z przeprowadzonego ćwiczenia.
 • Ćwiczenia wprowadzające. Uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystywania podejścia prowokatywnego podczas wielu ćwiczeń w małych grupach. Będą używać poszczególnych narzędzi z zakresu Terapii Prowokatywnej, odgrywać różne role – terapeuty, klienta oraz obserwatora.
 • Praca z „prawdziwym klientem/klientami”. Po konsultacji z Prowadzącą, Uczestnicy mogą zaprosić swoich klientów na sesję pracy z Dr Noni Höfner.
 • Przedstawienie sposobów włączania interwencji prowokatywnych do różnych form terapii. Uczestnicy będą mogli przedstawić stosowane przez siebie formy terapii i podczas warsztatów przekonają się, jak można wzbogacić swój styl pracy o interwencje prowokatywne.
 • Prowadzenie sesji z „trudnym pacjentem”.
 • Prowokatywna sesja grupowa dzięki której będzie możliwość doświadczenia interwencji prowokatywnych w pracy z grupami.

Informacje organizacyjne:

Wymagania wstępne:

 • otwartość na rozwój umiejętności,
 • chęć doświadczania i poznania nowego,
 • ciekawość siebie i innych,
 • pragnienie radości,
 • potrzeba efektywności.

Uczestnicy otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe, prezent „niespodziankę”, dyplom uczestnictwa (2-języczny)
 • Osoby które usiądą do sesji z dr Noni otrzymają zapis video swojej sesji dla celów prywatnych (nie można nagrania publikować ani rozpowszechniać w celach innych niż własna edukacja)
 • Przez miesiąc po warsztacie uczestnicy mają możliwość bezpłatnych superwizji i spotkań mentoringowo-coachingowych w razie zaistniałych potrzeb.
 • Każdego dnia wieczorem, po warsztacie zapraszamy na wspólne „biesiadowanie” integracyjne (koszty biesiadowania nie są wliczone w koszty warsztatu 🙂

Warsztat umożliwia rozpoczęcie certyfikacji z zakresu Prowokatywności tak w Instytucie Provocare, jak również w Niemieckim Instytucie Terapii Prowokatywnej D.I.P. (Deutsches Institut für Provokative Therapie, Provokative SystemArbeit i Provokativen Stil).
Szkolenia uprawniające do ubiegania się o punkty edukacyjne Niemieckiej Izby Lekarskiej.

Warsztat będzie rejestrowany video w celach archiwizacyjnych dla Instytutu Polskiego (Provocare) i Instytutu Noni Hofner. Nagranie będzie obejmowało jedynie prowadzącą (Noni) i tłumacza (uczestnicy nie będą nagrywani).

Rozkład dni:

Piątek 10:00 – 19:00
Sobota 10:00 – 19:00
Niedziela 10:00 – 14:00

Podczas warsztatu będzie możliwość nabycia książek i materiałów dotyczących prowokatywności i improwizacji.

Porwadzący

 • Dr Noni Hofner
  Dr Noni Hofner

  jest najbardziej znaną przedstawicielką Terapii Prowokatywnej (PT), prowokatywnego systemu pracy® i styl prowokatywnego (Prost) ® w Niemczech. Z wykształcenia psycholog. Od 40 lat pracuje, jako terapeuta par, z czego od 30 lat w swojej pracy z pacjentami (klientami) wykorzystuje styl prowokatywny. Od 1988 roku współzałożyciel i dyrektor DIP (Niemiecki Instytut Terapii Prowokatywnej). Współzałożyciel i dyrektor Consulting Institute Klic (www.klicinstitut.de). W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje także elementy metod: EMDR, EFT (PET), techniki relaksacyjne, HCDA.

Więcej terminów